среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachety z Winylu na plot i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych wypadków.

Budowa sztachety Winylowe na plot i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku przypadków.

Balaski z plastyku na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji i planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balustrady PVC na plot i bramkę ze sztachet zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane ploty plastikowe na plot i furtkę ze sztachet jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane balaski PVC na plot i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий